معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : فرزانه   اسدی ملک جهان

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی معماری - گرایش معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی معماری - گرایش معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی معماری- گرایش طراحی مجموعه ها و ساختمان های نیروگاهی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : مجتمع تحصیلات تکمیلی و فنی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه معماری

نوع همکاری : تمام وقت

فرزانه اسدی ملک جهان

محل خدمت :
    مجتمع تحصیلات تکمیلی و فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^